Hem / För föreningen

För föreningen

Genom att erbjuda ett Sport Fitness-koncept som en del av föreningens idrottsverksamhet ges möjlighet för flera målgrupper att fortsätta idrotta. Med Sport Fitness erbjuds något för alla i ett och samma pass. 

 

Ett lyft för motionsidrotten

Med detta enkla koncept kan föreningen snabbt möta upp mot efterfrågan att kunna erbjuda något för den målgrupp som vill idrotta utan att tävla. Ett träningspass för de motionärer som saknar den gemenskap som föreningslivet för med sig, och för de som vill träna på egna villkor.

 

Alla kan vara med!

Tack vare att övningarna är enkla men ändå utmanar på alla nivåer, kan alla - oavsett erfarenhet av idrotten, få sig en utmaning. Sport Fitness är ett bra komplement till föreningens vanliga idrottsverksamhet och ett sätt att få fler i rörelse. Här finns möjlighet att locka till sig fler medlemmar och bredda sin medlemsbas.

 

"Det är så kul att vi alla kan träna tillsammans! Gammal som ung."

 

Funkar på alla platser

Träningen kan utföras på nästan vilken plats som helst. Ett Sport Fitness-pass kan pågå parallellt med annan träning på halvplan eller en tredjedels plan. I hockey kan Off-ice-träning pågå paralellet med On-ice-träning -inomhus eller utomhus.

 


 

5 anledningar till att erbjuda ett Sport Fitness-koncept

 

1. Föreningen utvecklar sitt träningsutbud.

2. Föreningen kan erbjuda träning till en ny målgrupp.

3. Föreningen kan erbjuda ett enkelt upplägg för motionsidrott.

4. Föreningen kan med lite resurser möta upp för "Idrott för alla".

5. Föreningen har ett samlat övningsmaterial för utomhusträning.